Vzhledem k zájmu, který nás samozřejmě těší, jsme byli nuceni rozdělit děti do několik oddílů. Oddíly jsou rozděleny podle věku, schází se odděleně a společně se pak setkávají na víkendových akcích a na táboře. 

 

Oddíl Tuláčci - naši nejmenší, scházejí se každé pondělí od 16.00 do 17.30

Oddíl Robinsoni - starší, scházejí se každou středu od 16.30 do 18.00

Oddíl "Pátci" -starší, od 4. třídy výš, kteří ve středu nemůžou, budou se scházet nově v pátek, od 15.30 do 17.00

Víkenďák - pro všechny, kteří nemohou chodit pravidelně na schůzky, kdo nejsou u nás registrovaní, nabízíme minimálně 1x měsíčně akci (většinou  víkendu), výlet atd. Na věku a pohlaví nezáleží, vítáme všechny. 

Oddíl Černá vydra - úplně první oddíl, který byl v rámci skupiny založen, v současnosti se jedná o vedoucí, zbytky oddílu Zelená žába a Kecky. Jsouto všichni ti, bez kterých by se schůzky a tábory neobešly. Schází se podle potřeby, jsou spolu v pravidelném kontaktu na facebooku a mailech, kde i dálkově řeší dění a provozní věci.

 

 

Designed by Z

Copyright © 2013. All Rights Reserved.