Robinsoni

Oddíl, který nese své jméno podle jedné z celoročních her. V tomto oddíle se scházejí děti ve věku žáků 4.- 9. tříd ZŠ. Činnost oddílu je závislá na počasí a na ročním období. Rozhodně se nejedná o činnosti čistě sportovní, rukodělné nebo technické. Snažíme se přičichnout ke všemu. 

Scházíme se pravidelně každou středu od 16.30 do 18.00 v naší klubovně. Pokud není předem domluveno jinak, sejdeme se u klubovny a pak podle počasí nebo aktivity jdeme buď do klubovny, nebo do parku, do města atd.

 

Vedoucí

Renáta Holá (Renča), Vladimíra Brandová (Aviča),  Václav Brand (Willy) a Pavel Šrámek

 

Designed by Z

Copyright © 2013. All Rights Reserved.